Budúcnosť je dnes!

v 20. storočí prišlo určite prelomové obdobie, ktoré zmenilo vtedajšiu kultúru o 180 stupňov. Dokonca je možné, že táto zmena niektorými prvkami ovplyvnila i ďalšie generácie. Je to dosť logické, pretože sa jednalo o umelecký smer, ktorý sa zameriaval na budúcnosť a nadčasovosť svojej doby. Bolo to hlavné pravidlo. Všetko postaviť a vytvoriť v štýle, v akom si predstavujem budúcnosť. Prostredníctvom mojej stavby, maľby, literatúry napomôcť predčasnému a rýchlemu rozvoju svojej krajiny a vyjadriť moju predstavu o budúcnosti. Tá sa v tomto smere chápala ako veľké pozitívum a všetci ju chceli ihneď pocítiť. O akom kultúrnom období to vravím?
elektronická noc

Futurizmus

Jeho vznik ovplyvnil fakt, že architekti a umelci 20. storočia už boli znudení naturarlizmom aj historizmom. Nič nové neprichádzalo, pretože to bolo v konflikte s pravidlami týchto dvoch smerov. Naturalizmom sa kládol výraz iba na všetko jednoduché a prírodné, pričom historizmus dával najavo iba umenie, dizajn, ktoré neboli ničím novým a prelomovým. Formou kultúry futurizmu sa odhodlali proti zastaralým smerom určitým mierumilovným spôsobom zaprotestovať a veru to malo veľký úspech! Dizajn a tvar budov bol veľmi nadčasový. Ak si pozriete niektoré čiernobiele fotky z 20. storočia, zbadáte na nich tieto futuristické budovy, ktoré by futuristicky pôsobili i dnes, v roku 2017.
cestování vesmírem

        Nejednalo sa však len o stavbu budov, futurizmus sa prejavoval i v literatúre.

Títo nadčasoví tvorcovia si osvojili aj určitý postoj, ideu a názory. Akýmkoľvek spôsobom odmietali tradičnú kultúru a hľadeli iba dopredu. Všetko zastaralé, včetne názorov a myšlienok, bolo ich nepriateľom. Veľmi často sa zameriavali i na opis a rozvoj techniky, pretože tá predstavuje budúcnosť. Tieto myšlienku chytili formu až akéhosi fanatizmu, kedy futuristi radi hlásali názor, že sú za vojnu. Vojna by vraj zo sveta konečne zniesla všetko staré a nepotrebné.


Posted in Nezařazené