odolnosť kontajnerov

Pojem IBC kontajnery označuje skratku pre kontajnery strednej alebo veľkoobjemové kapacity, ktoré sú vyrobené z kvalitného a odolného materiálu. Tieto kontajnery sú vyrábané tak, aby boli pripravené zvládať extrémne podmienky, a to ako podmienky v interiéri, tak i podmienky v exteriéri. Z toho dôvodu musia spĺňať všetky kritéria ohľadom kvalitného a prvotriedneho materiálu, taktiež musia dokázať udržať v sebe kvapalinu bez jej úniku a taktiež musia byť vyrobené tak, aby sa do obsahu v nich nedostal vzduch alebo iná látka, zmes či plyn, ktorý by mohol reagovať s obsahom kvapaliny uskladneným vo vnútri tohto kontajnera.

ibc

Na trhu nájdete množstvo takýchto kontajnerov, pričom najobľúbenejšia kapacita je 600 a 1000 litrov. Aj napriek tomu, že sú tieto kontajnery pripravené zachytávať a uskladňovať v sebe veľké množstvo kvapalín, dajú sa veľmi ľahko uskladňovať a presúvať. Obľúbené sú najmä preto, že ich využitie je možné aj mimo priemyselnej sféry a odvetví. Stali sa veľmi obľúbenou plastovou nádobou na zachytávanie a skladovanie dažďovej vody, ktorá môže poslúžiť napríklad počas horúcich letných dní, keď je problém s dostatkom pitnej vody a dni sú horúce a bez zrážok. Takto uskladnená voda môže byť využitá neskôr na zavlažovanie záhrad, záhonov, sadov, polí.

ibc

Čo sa priemyselnej a výrobnej sféry týka, tieto kontajnery majú svoje využitie v mnohých výrobných odvetviach, a to napríklad v chemickom priemysle, farmaceutickom priemysle, kozmetickom priemysle, potravinárskom priemysle, ale taktiež sa často používajú aj pri výrobe alkoholických nápojov ako napríklad víno či pivo. Kvalitne vyrobený kontajner by mal byť stopercentne hygienický a mal by dokázať odolávať vysokým aj nízkym teplotám, s ktorými sa môže stretnúť v prostredí, v ktorom bude využívaný. Okrem toho, pokiaľ bude slúžiť na zachytávanie dažďovej vody bude musieť zvládať výkyvy počasia.