Peniaze od minulosti až po súčasnosť

Ako sa prišlo k pojmu peniaze?  Všetko to začalo v stredoveku, kedy už tam si začali ľudia vymieňať rôzne tovary. Boli to prvé tovarové peniaze.  Človek si vymieňal potrebné suroviny. Ak niekto niečo nemal, vymenil za niečo čoho mal nadbytok. Neskôr sa však toto vymieňanie neuplatňovalo, lebo nie všetko malo rovnakú hodnotu. A tak vznikli peniaze.
Najskôr to boli peniaze vo forme rôznych kovov. Od tých najcennejších až po tie menej cenné. Či už to bolo zlato, striebro alebo meď. Pomocou týchto peňazí  ľudia mali určené presné hodnoty a nenastali nedorozumenia, čo je cennejšie a čo menej.

daně.jpg

Tieto mince sa postupne zdokonaľovali. Ľudia zistili, že nemusia vyrábať peniaze z tak drahých kovov a prešli na lacnejšie ako je napríklad železo alebo nikel.
Neskôr  sa  prišlo na to, že je účinné vkladať peniaze a vyberať ich až keď to je nutné, aby sa predchádzalo krádežiam.  Človek si odložil peniaze, do zatiaľ len myslenej banky, a mohol si ich na základe predloženého papiera s potvrdením vyzdvihnúť na inom mieste. Toto viedlo k postupnému zavedeniu papierových peňazí a neskôr aj bánk.
Keď nastali pokroky vo vývoji technológií prešlo sa na takzvané ´´skoro´´ peniaze. To sú tie peniaze, ktoré nie sú hmotné. Sú vložené len na účte a hmotnými  sa stávajú až keď sa vyberú z účtu. A aby ľudia nemuseli nosiť preplnené peňaženky vznikli platobné karty, ktoré sa vyvíjajú stále ďalej a ďalej.
 
bankovky.jpg

Zaujímavosti:
1,  Ako peniaze sa nepoužívali len kovy, ale aj veci, ktoré ich nahrádzali ako sú kamene alebo mušle.
2,  Najstaršia zachovaná minca pochádza z 13. storočia.
3,  Peniaze patri k najväčším prenášačom baktérií.
4,  Najväčšia  najťažšia minca má 100kg a priemer  53cm.
5,  Slovenská dvojeurovka na ktorej vyobrazený dvojkríž je najžiadanejšou mincou na svete. 
6, Prvá kreditná karta v Európe bola vydaná v roku 1951.
7, Prvý bankomat na svete sa nachádzal v Londýne.