Rozbor prác a služieb krtkovania v Piešťanoch a okolí

Krtkovanie Piešťany Ab-krtkovanie – rieši, rovnako ako mnohé iné firmy po slovensku, AB Krtkovanie. Táto firma ponúka veľmi široký sortiment služieb zameraných na krtkovanie kanalizácií (Piešťany hlavne) a čistenie potrubí. Rovnako sa zameriavajú aj na monitoring potrubí s garanciou najnižšej ceny v okolí, ktoré sa pohybujú okolo 40 € za čistenie.

Firma ponúka mnoho služieb, ktoré patria do čistenia kanalizácie alebo čistenia potrubí. Okrem čistenia kanalizácie a potrubí sa špecializujú aj na čistenie upchaného WC odtoku, upchatého odtoku drezov a umývadiel, krtkovanie kanalizačných stúpačiek, čistenie a krtkovanie odpadových guličiek a výleviek, čistenie kanalizačných vpustí a krtkovanie dažďových zvodov a v ponuke majú aj TV monitoring potrubia pre lokalizáciu jednotlivých problémov v kanalizácií a potrubí. V ponuke majú aj iné inštalatérske práce súvisiace s krtkovaním a čistením kanalizácií a potrubí.

Ukážka krtkovania

Momentálne najviac používanou metódou krtkovania v Piešťanoch je vysokotlakové čistenie. Výhodami vysokotlakového čistenia sú napríklad vysoký sací výkon, minimálne riziko poškodenia potrubia spojená s lepšou rýchlosťou obnovenia funkcie potrubia. Potrubie sa zároveň vyčistí v omnoho kratšom časovom intervale.

Okrem vysokotlakového čistenia existuje aj iná možnosť a tou je elektromechanické čistenie, ktoré je známe pre svoj rozšírený názov krtkovanie. Výhody tohto druhu čistenia sú napríklad dôkladne vyčistené potrubia, ktoré môžu byť aj menších rozmerov (teda sú užšie), pri čistení sa z potrubia nevyplavuje odpad, všetky nečistoty sú odstránené v krátkom časovom intervale a dokonca táto metóda neznečisťuje životné prostredie.

Pôsobnosť firmy

Na preventívne skontrolovanie stavu potrubia sa používa TV monitoring, s ktorým sa nachádzajú jednotlivé poruchy alebo nedostatky potrubia. Je realizovaný pomocou špeciálneho vybavenia, ktoré má minimálnu chybovosť. Vďaka tejto metóde už nebude potrebné rozkopávať veľké plochy, aby sa našlo poškodené miesto na potrubí. Systém zároveň sám vyhodnotí či je nutný zásah zvonku alebo sa to dá vyriešiť preventívnym prečistením. V ponuke služieb majú aj iné inštalatérske práce, kam patria úkony ako výmena kanalizačného potrubia, výkopové práce, výmena/montáž sifónov, WC, vodovodných batérií a umývadiel. Firma pôsobí v Piešťanoch, ale rovnako pôsobí aj v okolitých obciach ako sú napríklad Moravany nad Váhom, Vrbové, Krakovany, Chtelnica a pod.