Textová verzia
Piatok 26. máj 2017

Zoznam služieb v pôsobnosti zákona o službách na vnútornom trhu a podmienky získania oprávnenia na ich poskytovanie

 

 

Služby v pôsobnosti zákona sú:

 

1. Živnosti

 

Ide o služby, ktoré sú uvedené ako živnosti v zákone č. 455/1991 Zb. z 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(naposledy zmenenom zákonmi č. 129/2010 Z. z. a č. 136/2010 Z. z.)

 

pdf Zoznam služieb (živností) v pôsobnosti zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a podmienky získania oprávnenia na ich poskytovanie podľa Živnostenského zákona (PDF)   

 

 

2. Iné služby

 

Ide o služby, ktoré spadajú do pôsobnosti osobitných predpisov (iných zákonov ako živnostenského zákona)

 

pdf Zoznam služieb (okrem živností) v pôsobnosti zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a podmienky získania oprávnenia na ich poskytovanie podľa osobitných predpisov

(PDF)


Začiatok stránky